<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT"%> Majlis Perwakilan Pelajar USM - Visi
Make your own free website on Tripod.com
Laman Utama
LatarBelakang
Visi
Misi
Carta Organisasi
Biro
Projek
Aktiviti

VISI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR USM
SIDANG 2001/2002

Menjadi satu wadah kepada mahasiswa dalam menjaga kepentingan mereka dan membangunkan peribadi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang holistik dan lestari dalam segala bidang.

 

©2001 Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.