<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT"%> Majlis Perwakilan Pelajar USM - Misi
Make your own free website on Tripod.com
Laman Utama
LatarBelakang
Visi
Misi
Carta Organisasi
Biro
Projek
Aktiviti

MISI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR
SIDANG 2001/2002

  • Memperjuangkan hak-hak dan kebajikan mahasiswa
  • Memantapkan sahsiah dan pembangunan mahasiswa dari aspek akademik dan kepimpinan
  • Merealisasikan fungsi mahasiswa sebagai suara kepada masyarakat
  • menyatupadukan seluruh warga USM demi kepentingan bersama

©2001 Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia,Pulau Pinang.